„Kryształowe Serca” – honorowy laur dla policjantów z Bydgoszczy

Po raz szósty, odbyła się uroczysta gala wręczenia „Kryształowych Serc”. Wyróżnienie to w tym roku przypadło 75 policjantom, którzy swoją służbę pełnią zarówno w komendach miejskich i powiatowych, jak i w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy. „Kryształowe Serca” to prestiżowa nagroda, która docenia tych, którzy w trakcie służby wykazują niezwykłą postawę obywatelską i ofiarność na rzecz społeczności lokalnej. Pomysłodawcą tego wyjątkowego odznaczenia jest Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, który swój pomysł wprowadził w życie kilka lat temu.

„Kryształowe Serce” może zostać przyznane każdemu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Laureatami mogą zostać ci, którzy nie tylko wypełniają swoje obowiązki służbowe, ale także, działając poza nimi, przyczyniają się do ratowania życia i zdrowia innych osób lub wykazują niezwykłą gotowość do niesienia pomocy. O decyzji, komu przyznać to zaszczytne wyróżnienie, decyduje Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. W procesie wyboru laureatów bierze udział również Kapituła, składająca się z przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, która proponuje kandydatów do nagrody.