Przebudowa drogi ekspresowej S10 – klucz do lepszych połączeń

Niezaprzeczalnie, planowana modernizacja drogi ekspresowej S10 będzie miała nieoceniony wpływ na poprawę połączenia między Szczecinem a Warszawą. Nie tylko ułatwi komunikację pomiędzy tymi miastami, ale także zwiększy przepustowość na trasie wschód-zachód w naszym regionie. Oczekuje się, że odcinek łączący Bydgoszcz z Toruniem zostanie ukończony do końca 2026 roku.

Prace nad wszystkimi pozostałymi fragmentami trasy S10, łącznie długości 410 km, prowadzące od Szczecina do Warszawy, zostały uwzględnione w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata do 2030. Projekty te są wynikiem wielu konsultacji i porozumień z lokalnymi samorządami oraz projektantami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niemniej jednak, przyszłość tego ostatniego przedsięwzięcia wydaje się niepewna w obliczu zmieniających się warunków politycznych.

Z punktu widzenia mieszkańców Kujaw i Pomorza kluczowe znaczenie ma odcinek o długości 50 km, prowadzący od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Prace nad tym fragmentem drogi zostały podzielone na cztery etapy. Pierwszy wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) trafił do rąk wojewody w lipcu, a następny w sierpniu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie ZRID dla dwóch pozostałych etapów.