Łukasz Schreiber proponuje program utrzymania młodych mieszkańców w Bydgoszczy

W sobotę Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy z ramienia PiS, zaprezentował swoje założenia programowe. Zapowiedział szereg działań mających na celu zahamowanie negatywnego trendu demograficznego i inspirowanie młodych osób do pozostania lub powrotu do miasta.

Podczas konferencji prasowej, Schreiber (KWW Łukasz Schreibera – Bydgoska Prawica) wyraził zaniepokojenie malejącą liczbą mieszkańców Bydgoszczy. Zwrócił uwagę na fakt, że miasto to jest jednym z tych, które najbardziej się wyludniają. Ujawnił również, że liczba mieszkańców spadła o 40 tysięcy w ciągu ostatnich 13 lat podczas rządów prezydenta Rafała Bruskiego.

Głównym punktem zaproponowanego przez Schreibera programu jest zwiększenie atrakcyjności Bydgoszczy dla młodego pokolenia. Wymienił kilka inicjatyw, które wcześniej zaproponował, a które mają przyczynić się do tego celu. Wśród nich znalazły się propozycje dotyczące poprawy komunikacji miejskiej, wprowadzenie Karty Bydgoszczanina, utworzenie centrum gamingowego oraz organizacji dużych imprez sportowych.

Podczas konferencji Schreiber przedstawił również koncepcję Akademii Liderów. To instytucja mająca na celu wyłanianie najbardziej utalentowanych studentów bydgoskich uczelni. Ci, którzy po ukończeniu studiów zdecydują się pozostać i pracować w Bydgoszczy, mogliby liczyć na wsparcie w postaci dopłaty do czynszu przez pięć lat w wysokości 50 proc. Takie same warunki miałyby dotyczyć młodych bydgoszczan, którzy po ukończeniu studiów w innych miastach zdecydowaliby się na powrót do rodzinnego miasta.