Maj Miesiącem Równości, Różnorodności i Praw Człowieka

Jeśli jesteś organizatorem projektu mającego na celu propagowanie równości, wielokulturowości lub praw człowieka? Chcesz zorganizować w tym celu spotkanie, warsztaty a może wystawę by popularyzować postawy równościowe? Złóż podanie o grant! Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2023.

„W Bydgoszczy chcemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi świętować „Maj Miesiącem Równości, Różnorodności i Praw Człowieka”. Czekamy na propozycje działań na rzecz praw człowieka, wielokulturowości, różnorodności i równych szans bez względu na odmienności świadczące o naszej wyjątkowości. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert” –  mówi Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej.

W ramach naboru „Maj Miesiącem Równości, Różnorodności i Praw Człowieka” dofinansowane/ finansowane będą działania, które:

  • będą dotyczyły tematyki praw człowieka, wielokulturowości, różnorodności i równych szans bez względu na odmienności świadczące o naszej wyjątkowości,
  • będą organizowane w okresie 4-31.05.2023 r.,
  • będą adresowane do osób mieszkających w Bydgoszczy,
  • będą miały otwarty charakter (otwarta rekrutacja/wstęp wolny itp.),
  • będą realizowane w BCOPW Gdańska 5.

W ramach grantu można uzyskać do 3 tysięcy złotych.