Media jako trzecia władza i historia prasy bydgoskiej

Popularne powiedzenie opisujące media jako „trzecią władzę” nie jest pozbawione prawdy. W dzisiejszych czasach, w erze zaawansowanej technologii, to telewizja i internet dominują w dostarczaniu informacji do ogółu społeczeństwa. Niemniej jednak, pomimo rozwoju sieci internetowej i cyfrowych technologii, prasa drukowana nadal utrzymuje swoją silną pozycję na rynku i cieszy się niewzruszoną popularnością. Dowodem na to może być choćby wielka liczba tytułów prasowych, które są wydawane w Bydgoszczy. Ale skąd wzięły się początki lokalnej prasy?

Historia prasy w Bydgoszczy, mieście nad Brdą, sięga aż 1 lipca 1808 roku. Właśnie wtedy zadebiutował pierwszy numer Dziennika Doniesień Rządowych i Prywatnych Departamentu Bydgoskiego – pierwsza gazeta wydawana na terenie tego miasta. Osobą, która zapoczątkowała tę inicjatywę, był ówczesny prefekt departamentu, Antoni Gliszczyński.

Ten historyczny periodyk, który dwukrotnie zmieniał swoje oblicze poprzez przeistoczenie się najpierw w Gazetę Bydgoską, a następnie w Dziennik Tygodniowy Departamentu Bydgoskiego, był publikowany aż do 1815 roku, czyli do momentu końca istnienia Księstwa Warszawskiego.