Zintensyfikowane działania policji w powiecie bydgoskim na rzecz bezpieczeństwa pieszych

W powiecie bydgoskim odbyła się najnowsza operacja o nazwie „Bezpieczny pieszy”. Jest ona integralną częścią powiatowego programu, który skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa pieszych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim w latach 2021-2023. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas tej operacji, funkcjonariusze służb porządkowych szczegółowo analizowali zachowanie kierowców wobec pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, przyłożyli dużą wagę do obserwowania postaw uczestników ruchu drogowego nieporuszających się za pomocą pojazdów silnikowych.

W trakcie akcji udało się funkcjonariuszom zidentyfikować aż 66 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych. Za te przewinienia, policja wystawiła 14 mandatów karnych, zgłosiła jeden wniosek o ukaranie do sądu, a pozostałych 51 kierowców zostało pouczonych o konsekwencjach swojego niewłaściwego zachowania na drodze.

Jednak nie tylko kierowcy naruszali przepisy – również niechronieni uczestnicy ruchu drogowego dopuścili się wielu wykroczeń. Policja zanotowała ich sumarycznie aż 56. Najczęstszym z nich było nieprawidłowe przekraczanie jezdni w miejscach, gdzie jest to zabronione.