Miasto Bydgoszcz finansuje naprawę dachu w Fara, zobowiązując się do wsparcia kwotą 71 tysięcy złotych

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji, która odbyła się w środę, 24.04, wyraziła zgodę na przekazanie dodatkowych funduszy na renowację dachu historycznej bydgoskiej Fary. Decyzja jest podyktowana troską o bezpieczeństwo.

W lipcu, Bank Gospodarstwa Krajowego pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie prac remontowych na dachu, przyznając początkową promesę na sumę 3.500.000 zł. Jest to możliwe pod warunkiem spełnienia kilku kryteriów zawartych w tejże promesie, a dotyczących inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednym z nich jest konieczność podjęcia przez decydujące organy miasta Bydgoszcz indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji Parafii Katedralnej pw. Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.

Dotacja była konieczna do ogłoszenia i przeprowadzenia procedury zakupowej przez Farę. W założeniach programu stawia się wymóg, że własny udział miasta powinien wynosić co najmniej 2 procent, co stanowi kwotę 71.430 zł. Miasto zobowiązało się do wypłacenia tej sumy beneficjentowi dotacji przed wypłatą środków z funduszy pomocowych.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że finansowe wsparcie pozwoli na przywrócenie funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku kościoła, który jest jednym z głównych zabytków miasta. Zauważono również, że inwestycja ma charakter działań ratunkowych, ponieważ obecny stan techniczny wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Luźne fragmenty murów przy dachu, metalowych i ceramicznych zdobień, a także spadające dachówki stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów.