Uszkodzenie podziemnej sieci rurociągowej w Bazie Paliw Zamek Bierzgłowski zgłoszone do WIOŚ

Komunikat o awarii podziemnej infrastruktury przesyłowej paliw na terenie kompleksu paliwowego Zamek Bierzgłowski dotarł do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Według zgłoszenia, które potwierdziła Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, incydent miał miejsce 23 kwietnia, około południa, w trakcie procesu transportowania paliwa z jednego zbiornika do drugiego. Zespół inspektorów środowiskowych natychmiast udał się na miejsce, aby ocenić sytuację. Wynika z ich raportu, że w wyniku zdarzenia doszło do uwolnienia oleju napędowego.

Obszar objęty zanieczyszczeniem został wyznaczony i odpowiednio zabezpieczony. Jak informują przedstawiciele WIOŚ, proces remediacji gruntu (prace mające na celu eliminację lub ograniczenie ilości szkodliwych substancji) zostanie uruchomiony po dokładnym ustaleniu lokalizacji uszkodzenia rurociągu.