Modernizacja infrastruktury drogowej w Bydgoszczy na finiszu

Za nami minął tydzień intensywnych prac przy modernizacji wiaduktu zachodniego im. J. Nowaka-Jeziorańskiego. Prace objęły m.in. ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego oraz warstwy ścieralnej. Most przeszedł pomyślnie próbne obciążenie, ale dalsze decyzje zależeć będą od wyników pomiarów, które są teraz oczekiwane. O ile okażą się one korzystne oraz pogoda pozwoli na nieprzerwane kontynuowanie działań, to termin oddania przejezdności wiaduktu przewidziany jest na sierpień.

Nie zwalniają tempa prac także w tym tygodniu – trwa układanie nawierzchni dla dróg rowerowych i montaż ledowego oświetlenia na łukach oraz montaż barier bezpieczeństwa. Dodatkowo miastem ruchu jest budowa nowych schodów i nasypów. Niebawem rozpoczną się prace nad malowaniem oznakowania poziomego. Inwestycja opiewa na kwotę 29 mln zł i realizowana jest przez firmę Mostostal Kielce, wybraną w przetargu. Po finalnym odbiorze obiekt zostanie objęty 15-letnią gwarancją.

Obecnie prowadzone są również prace modernizacyjne oświetlenia wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, od ronda Fordońskiego aż do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Ten projekt sprawi, że cała infrastruktura oświetleniowa przy ulicy Wyszyńskiego będzie pod zarządem miasta. Zastosowanie nowoczesnych opraw pozwoli nie tylko zredukować zużycie energii o około 60%, ale także ograniczyć koszty serwisowania urządzeń (o około 75%). Aluminiowe słupy zastąpią betonowe, co wpłynie na estetykę miejskiej przestrzeni.

Aktualnie demontowane są stare, betonowe słupy oświetleniowe, które uległy zniszczeniu. Przewiduje się, że wszystkie prace na ulicy Wyszyńskiego dobiegną końca we wrześniu. Miasto zainwestowało w ten cel ponad 1,6 mln zł. Wykonawcą tych prac jest spółka Atelbud.