Zmiany w organizacji ruchu w Bydgoszczy: ograniczenia dla ciężarówek

Wypełniając cele takie jak zwiększanie bezpieczeństwa w mieście, redukcja drgań i hałasu oraz poprawa jakości powietrza, władze Bydgoszczy postanowiły wprowadzić zakaz tranzytu dla ciężkich pojazdów. Implementacja tego zakazu nastąpi równocześnie z instalacją stosownych znaków drogowych, które obecnie są montowane.

Wskazuje się, że nowe oznakowania drogowe, które zakazują wjazdu do miasta dla ciężarówek o masie przekraczającej 18 ton, zostaną umieszczone na wszystkich drogach wlotowych do Bydgoszczy. Sygnalizację te zobaczymy w czwartek (9 sierpnia) i piątek (10 sierpnia), jak informuje Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Okoński wyjaśnia, że obecność obwodnicy pozwala na skierowanie ruchu ciężarówek poza granice miasta. Właśnie dlatego od poranku rozpoczęto ustawianie tablic oraz znaków zakazujących przejazdu dla pojazdów o masie przekraczającej 18 ton. Dodaje on, że te oznakowania będą zawierały dopisek „dotyczy ruchu tranzytowego”. Tranzyt przez Bydgoszcz będzie dozwolony jedynie drogą przez Aleje Armii Krajowej, ulice kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kamienną, Fordońską i most Fordoński. To samo dotyczy kierunku przeciwnego. Na innych trasach natomiast zakaz tranzytu będzie absolutny.

Podkreśla się, że ograniczenia dotyczące tranzytu pojazdów o masie powyżej 18 ton zaczną obowiązywać bezpośrednio po ustawieniu odpowiednich znaków.