Modernizacja infrastruktury wodociągowej perturbuje komunikację miejską

Rozpoczęcie robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej na ulicy Gdańskiej 1 lipca przyniosło ze sobą wiele zmian w organizacji ruchu miejskiego. Wszystkie te modyfikacje były konieczne ze względu na prowadzone prace. Niestety, rozważając wszystkie aspekty, okazuje się, że wprowadzanie takich zmian miało znaczący wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Reorganizacja dotknęła kilka linii tramwajowych – niektóre z nich zostały czasowo zawieszone, inne zastąpione przez autobusy, a jeszcze inne musiały zmienić swoje trasy. Niemniej jednak, jedna z naszych czytelniczek zauważyła pewien szczegół mający duże znaczenie dla komfortu podróżowania pasażerów.

Pani Kinga postanowiła skierować swoją prośbę do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Sugeruje ona, aby tramwaje kursujące na liniach numer 2, 3, 5, 6 i 8 mogły robić postój na przystanku usytuowanym przy rondzie Jagiellonów, znajdującym się po stronie Banku Pocztowego. Jako argument podkreśliła fakt, że każda wcześniejsza zmiana w działaniu komunikacji miejskiej zawsze skutkowała wprowadzeniem takiego właśnie rozwiązania.