Nadchodzące zmiany w komunikacji międzygminnej: Nowa linia nr 40 obsłuży trasę Bydgoszcz Przylesie – Ostromecko od marca 2024 roku

Od początku marca 2024 r., mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska (powiat bydgoski) będą mogli skorzystać z nowo uruchomionej, całorocznej linii autobusowej nr 40. Ta międzygminna trasa, obsługiwana przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP), będzie kursować między Bydgoszczą Przylesie a Ostromeckiem. Jednakże, lokalna społeczność wyraziła pragnienie posiadania dłuższego połączenia autobusowego między ich gminą a bydgoskim Fordonem.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, po intensywnych rozmowach z ZDMiKP ustalono, że całość trasy linii nr 40 zostanie uruchomiona już od 1 marca. Autobusy na tej trasie będą odbywały osiem kursów każdego dnia roboczego, czyli od poniedziałku do piątku. Dodatkowo, w okresie letnim, od maja do września, zostaną wprowadzone dodatkowe kursy weekendowe, które przewidują siedem przejazdów w soboty i niedziele.

Mimo wprowadzenia nowej linii, mieszkańcy gminy wyrazili swoje niezadowolenie, deklarując potrzebę obsługi dłuższej trasy przez autobusy MZK w Bydgoszczy. Chcą, aby trasa obejmowała więcej miejscowości w gminie Dąbrowa Chełmińska. W celu wyrażenia swojego stanowiska, złożyli oni petycję do lokalnych władz, zwracając uwagę na fakt, że obecna trasa linii nr 40, obsługująca jedynie Ostromecko i Strzyżawy, jest społecznie niesprawiedliwa i nieekonomiczna.

Wspierając swoje argumenty, mieszkańcy odwołali się do opinii ZDMiKP z maja 2023 roku. W tej opinii drogowcy podkreślili, że „uruchomienie całorocznej linii nr 40 tylko do Ostromecka byłoby ofertą skierowaną do niewielkiej grupy odbiorców. Linia obejmująca także centralny punkt Gminy, czyli Dąbrowę Chełmińską, miałaby większy potencjał pasażerski”. ZDMiKP przedstawiło wówczas dwa warianty całorocznej linii na trasie Bydgoszcz Przylesie – Strzyżawa – Ostromecko – Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska.