Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowała swoje działania

20 września, w środę, nowo zorganizowana Rada Działalności Pożytku Publicznego przeprowadziła swój inauguracyjny dzień pracy. Katarzyna Tomaszewska pełni funkcję liderki tej grupy, natomiast jej pierwszą zastępczynią jest Ewa Wielewska.

Rada Działalności Pożytku Publicznego ma zadania wielorakie. Jej główne obowiązki obejmują analizę i wyrażanie swojego stanowiska na temat różnych projektów uchwał, które są powiązane z różnymi obszarami publicznych przedsięwzięć. Mając na uwadze poprawne funkcjonowanie różnych organizacji pozarządowych, Rada zajmuje się także ocenianiem ich spraw oraz wyrażaniem opinii na ich temat. Ponadto, Rada aktywnie uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju gminy, czuwając nad jej prawidłowym kształtem. Centralnym punktem działań jest również szeroko zakrojona współpraca między organami samorządowymi a podmiotami sektora non-profit.

Jak stwierdziła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, głównym celem i misją Rady jest służenie oraz wspieranie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe.