Obchody 20. rocznicy założenia NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy

W ostatni czwartek, Centrum Szkolenia Sił Połączonych Sojuszu Północnoatlantyckiego (JFTC) zlokalizowane w Bydgoszczy upamiętniło dwudziestą rocznicę swojego istnienia. JFTC ma szczególne znaczenie jako pierwsza jednostka dowodzenia NATO, która została założona na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Szereg znanych osobistości z sfera polityki i wojska uczestniczyło w celebracjach jubileuszu. Wśród nich byli: gen. dywizji Robert Głąb, pełniący funkcję zastępcy szefa sztabu Dowództwa Sojuszniczego do spraw Transformacji, Michał Sztybel – aktualny wojewoda kujawsko-pomorski, Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy. Uroczystość zgromadziła również przedstawicieli korpusu dyplomatycznego państw będących członkami NATO.

Generalny dywizji Norbert Wagner, dowódca JFTC, podczas uroczystości podkreślił rolę centrum w procesie transformacji NATO przez ostatnie 20 lat. Zauważył, że prawdziwe początki działalności JFTC sięgają listopada 2002 roku. Wtedy to podczas szczytu NATO w Pradze, liderzy państw członkowskich otworzyli nowy rozdział w historii Sojuszu. Decyzję o utworzeniu JFTC podjęto na tymże szczycie, znanym również jako szczyt transformacyjny. To dwudniowe wydarzenie zakończone zostało przyjęciem ambitnych postanowień dotyczących przyszłości Sojuszu. Centrum Szkolenia Sił Połączonych powstało w ramach nowo utworzonego Dowództwa Sojuszniczego do spraw Transformacji z siedzibą w Norfolk, w Stanach Zjednoczonych.