Oczyszczalnia ścieków na Kapuściskach: Modernizacja za blisko 100 milionów złotych

Za kwotę zbliżoną do 100 milionów złotych, zakład Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy zrealizował drugi etap odnowienia oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na Kapuściskach. Prace modernizacyjne obejmowały również wprowadzenie systemu zarządzanego przez sztuczną inteligencję, co stanowi pionierskie rozwiązanie w skali kraju.

Po przeprowadzonych zmianach, oczyszczalnia ścieków na Kapuściskach pochwalić się może możliwością produkcji aż do 10,5 tysiąca metrów sześciennych biogazu. Sukces ten osiągnięto dzięki realizacji planu 'Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi’.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 100 mln zł, z czego znaczną część, bo aż 62,5 mln zł, pokryto z funduszy europejskich.

Podczas prac modernizacyjnych dokonano rozszerzenia i uaktualnienia linii zarządzania osadami. Ponadto wymieniono elementy mechaniczne i biologiczne oczyszczalni, które uległy zużyciu, a ich żywotność ocenia się na około 12 lat. W ramach projektu przeprowadzono też uszczelnienie systemu oraz zainstalowano biofiltry, co znacznie ograniczyło nieprzyjemne zapachy dla mieszkańców sąsiedztwa.