Przekierowanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy na poprawę bezpieczeństwa drogowego i budowę obwodnic

Polska zapoczątkowała proces redystrybucji funduszy pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który ma na celu finansowanie inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowę nowych obwodnic. Ogółem, plan przewiduje wykorzystanie sumy rzędu 2,3 miliarda złotych na te cele.

Minister infrastruktury w rządzie Donalda Tuska, Dariusz Klimczak, wyraził zadowolenie z faktu, że oczekiwane od dłuższego czasu środki z Krajowego Planu Odbudowy w końcu zostaną wykorzystane. Stwierdził, że umożliwi to szybkie przeprowadzenie wielu inwestycji, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w całym kraju. Dodał, że dzięki tym funduszom powstaną nowe obwodnice miast i zostanie zmodernizowane wiele niebezpiecznych miejsc na polskich drogach.

Dwie instytucje odpowiedzialne za realizację tych planów – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) – podpisały już umowy o wsparciu finansowym z KPO. Łączna kwota tych porozumień wynosi ok. 2,3 mld złotych.

Planowany proces inwestycyjny, ogłoszony w grudniu 2023 roku, przewiduje wsparcie dla projektów obejmujących budowę obwodnic o łącznej długości 90 km, modernizację 305 niebezpiecznych odcinków na drogach krajowych oraz instalację 128 automatycznych urządzeń do monitorowania ruchu drogowego.