Odtworzenie delegatury ABW w Bydgoszczy jako część zwiększenia bezpieczeństwa kraju

Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy, która została zamknięta kilka lat temu, ma zostać reaktywowana od 1 lipca. Ta placówka jest jednym z dziesięciu nowo tworzonych punktów w całym kraju. Premier Donald Tusk i minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podnieśli kwestię bezpieczeństwa podczas spotkania z wojewodami z różnych części Polski, które miało miejsce w Białymstoku.

Premier Tusk zaznaczył, że mobilizacja struktur państwowych nie jest ograniczona jedynie do regionów przy granicy wschodniej Polski. W trakcie wizyty w miejscowej delegaturze ABW z ministrem Siemoniakiem, zwrócił się do wojewodów, podkreślając, że sytuacja wymaga pełnej koncentracji od nich i ich pracowników urzędów.

Minister Siemoniak na spotkaniu z wojewodami wyjaśnił, jak ważna jest ich rola. Zauważył, że jako przedstawiciele rządu na miejscu, muszą skupić się teraz na sprawach bezpieczeństwa. Wojewodowie zostali poinstruowani przez premiera o konieczności ścisłego współdziałania z wszystkimi służbami, ale również z samorządami, ponieważ odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich – tłumaczył minister.

Decyzję o likwidacji 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęła w sierpniu 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło. Na jej polecenie zamknięto delegatury ABW w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.