Pielęgniarki i położne z Bydgoszczy zyskują teren pod nowy ośrodek opiekuńczy

Głosowanie w Radzie Miasta Bydgoszcz zakończone zgodą na sprzedaż gruntu w okolicach ulicy Górzyskowo. Inicjatywa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, przyniosło pomyślny wynik. Ten zawodowy organ samorządowy planuje powołać do życia na terenie Górzyskowa ośrodek o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Zgoda radnych na przekazanie bez licytacji gruntu o obszarze niemalże 3700 m2, znajdującego się między ulicami Górzyskowo oraz Latawcową, umożliwi Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych realizację określonych w statucie celów. Przede wszystkim chodzi o prowadzenie aktywności opiekuńczej, co przyczyni się do zwiększenia wpływów finansowych do kasy miasta. Wniosek o zakup nieruchomości złożyła bezpośrednio OIPiP. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Biedaszkowo”, teren, na którym znajduje się nieruchomość, przeznaczony jest pod budowę domów jednorodzinnych i budynków usługowych. Usługi potencjalnie szkodliwe dla środowiska są tu wykluczone.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy to samorząd zawodowy gromadzący pielęgniarki i położne z 8 powiatów zachodniej strefy województwa kujawsko-pomorskiego. Oprócz wsparcia dla członków, izba prowadzi szereg kursów i inicjatyw mających na celu podniesienie umiejętności zawodowych. Współdziała aktywnie z innymi samorządami, rządem, uczelniami oraz szkołami. Jest także zaangażowana w liczne działania promujące zdrowie.