Planowana rozbudowa drogi nie zagrozi chronionym źródliskom Strugi Młyńskiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z oddziału w Bydgoszczy potwierdza, że planowana trasa, która jest daleko od chronionych źródlisk Strugi Młyńskiej, nie spowoduje ich zniszczenia. Trasa ta ma być wytyczona nieco bliżej zabudowań osady Rudy i przewidziano jej przebieg po „obiekcie mostowym”.

„Budowa drogi ekspresowej S10 bez wątpienia stanowi kluczową inwestycję na mapie kraju, lecz szczególnie istotną dla naszego regionu. To dzięki niej warunki komunikacyjne ulegną poprawie, a bezpieczeństwo podróżujących stanie na znacznie wyższym poziomie. Mimo to, jako leśnicy, zwracamy też uwagę na konieczność dbania o przyrodę, którą społeczeństwo powierzyło pod naszą opiekę” – czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych (RDLP) w Toruniu.

Z pesymizmem natomiast przyjęto informację o konieczności wycinki lasów na terenach czterech nadleśnictw: Gniewkowo, Cierpiszewo, Solec Kujawski oraz Bydgoszcz. Tam, gdzie leśnicy nie mogli zapobiec negatywnym skutkom inwestycji dla przyrody w danym miejscu, podjęli się wyzwania przeniesienia stanowisk chronionych gatunków roślin.