Plastik – współczesny, palący problem środowiska

Zjawisko nadmiernego gromadzenia się odpadów plastikowych, takich jak reklamówki, butelki czy pudełka, uchodzi za jedno z najbardziej niepokojących zagrożeń dla naszej planety w XXI wieku. Zgodnie z danymi statystycznymi, w 2021 roku na każdego mieszkańca Polski przypadało około 143 kg wyprodukowanych odpadów, w tym 14 kg stanowiły materiały plastikowe o wysokim potencjale szkodliwości dla środowiska.

„Problem związany z odpadami plastikowymi narasta i jest coraz bardziej dostrzegalny. Zwracając uwagę na zawartość naszych koszyków na zakupy, można zauważyć dominującą obecność różnego rodzaju opakowań” – mówi Anna Kansy, reprezentantka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Po tym, jak trafiają do naszych domów, plastikowe odpady często kończą swoją „podróż” w piecach grzewczych, na trawnikach lub dzikich wysypiskach śmieci. Problem ten jest aktywnie zwalczany przez władze miasta Bydgoszczy, które instalują fotopułapki w celu monitorowania sytuacji. Niemniej jednak, samo monitorowanie to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Kluczowa wydaje się być edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat.