Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu tramwajów dla Bydgoszczy z Regionalnego Programu Operacyjnego

28 lutego, w środku tygodnia, miało miejsce ważne wydarzenie dla Bydgoszczy. Prezydent miasta, Rafał Bruski, we współpracy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim oraz wicemarszałkiem Zbigniewem Ostrowskim, podpisali umowę o dofinansowaniu zakupu trzech nowych tramwajów. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidzianego na lata 2014-2020.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez urząd bydgoski, miasto otrzyma dodatkowe niemal 21 milionów złotych. Fundusze te mają wesprzeć planowaną wcześniej kompleksową wymianę floty tramwajowej w Bydgoszczy. Nowo zakupione tramwaje będą wyposażone w nowoczesną klimatyzację, zaawansowane systemy informacji pasażerskiej, bezprzewodowy dostęp do internetu oraz stacje ładowania dla urządzeń mobilnych. W ramach zamówienia przewidziane jest też dostarczenie specjalistycznego sprzętu obsługowego, pakietu eksploatacyjno-naprawczego oraz dodatkowych usług.

Planuje się, że do 2023 roku na ulicach Bydgoszczy zobaczymy dziesięć nowych tramwajów. W roku następnym liczba ta ma wzrosnąć do 22, a w kolejnym roku dołożone zostaną kolejne 8 pojazdów. Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, podkreślił, że realizacja tak dużego projektu o wartości przekraczającej 430 milionów złotych byłaby niemożliwa bez wsparcia Polski i Bydgoszczy przez Unię Europejską. Do tej pory miasto otrzymało ponad 120 milionów złotych ze środków europejskich na wymianę taboru tramwajowego.