Podsumowanie rocznej działalności i plany na przyszłość Politechniki Bydgoskiej

Politechnika Bydgoska, podczas swojej uroczystej sesji senatu, dokonała podsumowania minionego roku. Wizje przyszłości tę uczelnię napawają optymizmem. Na horyzoncie pojawia się najistotniejsza decyzja, na którą oczekuje całe środowisko akademickie – opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

To właśnie na podstawie tej decyzji Ministerstwo Edukacji Narodowej ustali limit przyjęć na nowo otwierany kierunek lekarski, którego uruchomienie planowane jest od października. Politechnika Bydgoska z niecierpliwością czeka na tę informację, a potencjalni studenci już wyrażają swoje zainteresowanie studiowaniem medycyny na tej uczelni.