Remont Łęczyckiej trwa już miesiąc: planowane udogodnienia dla osób niewidomych

Od przeszło miesiąca, ulica Łęczycka jest poddawana intensywnym pracom renowacyjnym. Stan nawierzchni tej drogi wymagał pełnego jej remontu. W ramach projektu przewidziano również konstrukcję nowych chodników i krawężników, a także wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią poruszanie się po niej osobom z dysfunkcją wzroku.

Renowacja jest prowadzona przez specjalistyczny zespół z firmy Strabag i obejmuje praktycznie całą długość ulicy Łęczyckiej. Prace podzielono na dwie części: pierwsza dotyczy obszaru od ulicy Kamiennej do Curie-Skłodowskiej, natomiast druga – od Curie-Skłodowskiej aż do ulicy Fordońskiej. Oczywiście pomiędzy tymi dwoma odcinkami znajduje się skrzyżowanie Łęczycka – Curie-Skłodowskiej. Właśnie tam oraz na chodniku po wschodniej stronie Łęczyckiej prace remontowe nie są obecnie realizowane. Istnieje tam bowiem plan budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie integralną częścią trasy rowerowej projektowanej wzdłuż ul. Curie – Skłodowskiej. Prace projektowe w tym zakresie są już zaawansowane.

Na obu sekcjach ulicy Łęczyckiej trwają intensywne prace nad implementacją nowej konstrukcji jezdni. Przeprowadzana jest wymiana krawężników, a także przebudowa zjazdów i chodnika od strony ulicy Bocznej do ulicy Curie-Skłodowskiej po stronie zachodniej. Dodatkowo, przy przejściach dla pieszych wprowadzone zostaną specjalne elementy strukturalne, które usprawnią poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.