Pojawienie się łosi w lasach w pobliżu Bydgoszczy

W lasach znajdujących się nieopodal Bydgoszczy, zaobserwowano ślad obecności łosi. Te ciekawe, lecz ostrożne i nieufne stworzenia, trudno jest podejść zbyt blisko. Istniało długi okres czasu, kiedy ich liczba była znacznie mniejsza.

Łoś to gatunek należący do rodziny jeleniowatych, który może osiągać wagę nawet do 770 kg. Na współczesnej ziemi spotykany jest przede wszystkim w wilgotnych lasach Euroazji oraz Ameryki Północnej. Zaskakująco jednak coraz częściej można zauważyć osobniki opuszczające swoje naturalne siedliska, a następnie przenoszące się na bardziej suche i nawet zurbanizowane tereny.

Niedawno jeden z łosi zdecydował się na odwiedzenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, usytuowanego niedaleko głównego gmachu uczelni i w pobliżu centrum miasta Bydgoszcz. Zwierzę spędziło noc w ogrodzie botanicznym, po czym zostało zauważone przez przypadkowych przechodniów. W efekcie tych obserwacji powiadomiono Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego o nietypowym zdarzeniu.

Informacje wskazują, że łoś pokonał barierę ogrodzenia ogrodu botanicznego i skierował się w stronę bydgoskiej Bazyliki, gdzie kontynuował swoją wędrówkę…