Połączenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z informacjami podanymi przez Oficjalny Serwis Miasta Bydgoszczy, Rada Miasta przyjęła decyzję o integracji Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (BPPT) z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (BARR). Takie działanie ma na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztów operacyjnych obydwu instytucji oraz ułatwienie ich zarządzania.

BPPT, mający teraz możliwość korzystania z fachowej wiedzy i doświadczenia BARR, będzie skuteczniej przyciągał inwestorów oraz efektywniej przygotowywał tereny przeznaczone do rozwoju. Ponadto, park będzie kontynuował realizację zadań do tej pory wykonywanych przez agencję.

W praktyce fuzja dwóch spółek będzie polegała na przeniesieniu całkowitego majątku Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Taki ruch ma na celu usprawnienie zarządzania majątkiem należącym do gminy. Dodatkowo, fuzja pozwoli także na wzmocnienie i uporządkowanie potencjału organizacyjnego i ekonomicznego tych jednostek.

Integracja spółek przyczyni się również do zwiększenia możliwości realizacji zadań własnych gminy, szczególnie w obszarze pozyskiwania nowych inwestorów i tworzenia dla nich korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.