Politechnika Bydgoska zyska nowy szpital

Władze Bydgoszczy chcą przenieść Wielospecjalistyczny Szpital Miejski na Kapuściskach do Politechniki Bydgoskiej. która chce otworzyć szpital. To dobra szansa na rozwój szpitala, który można uznać za nową inwestycję. Urzędnicy bydgoskiej uczelni pracują nad utworzeniem na uczelni szkoły medycznej. Ich działalność jest dobrze wspierana przez miasto.

 „Gratuluję odwagi i decyzji, które zapadły na Politechnice Bydgoskiej. Władze uczelni podjęły się bardzo potrzebnego działania w naszym mieście, a więc utworzenia kierunku lekarskiego. To jest wielkie wyzwanie, do tego, aby spełnić wymogi umożliwiające uczenie studentów medycyny. Jednym z warunków jest posiadanie bazy klinicznej. Na najbliższej sesji przedłożę radnym projekt uchwały w której wyrażona zostanie wstępnie wola przekazania uczelni szpitala miejskiego, tak, aby politechnika miała pełną bazę do kształcenia studentów medycyny. Nastąpiłaby docelowo tzw. zmiana podmiotu tworzącego, którym stałaby się Politechnika Bydgoska.  Uchwała, która już w środę (26.04) przedłożona zostanie radnym będzie miała charakter intencyjny, będzie wyrażała tylko wstępną wolę przekazania szpitala przy ul. Szpitalnej w ręce politechniki”. – mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

„Jeśli uczelni uda się uzyskać stosowne zezwolenia i uruchomi kształcenie na kierunku lekarskim, to Radzie Miasta zostanie przedstawiona już ta właściwa uchwała, która będzie wyrażała wprost zgodę na przekazanie szpitala”zapowiada Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy.

Zmiana właścicielska szpitala miejskiego to duży krok w kierunku tworzenia Wydziału Lekarskiego PBŚ. Doceniają to władze uczelni.