Grupa Wsparcia Psychologicznego rozpoczyna działanie

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizuje grupy wsparcia psychologicznego dla działaczy społecznych działających w bydgoskich organizacjach pozarządowych. Pierwsza sesja już w poniedziałek 24 kwietnia.

Regularne spotkania odbywają się raz w miesiącu do końca roku, w przerwach między wakacjami. Na każde spotkanie wymagana jest indywidualna rejestracja, dzięki czemu możesz wybrać temat i przyjść na wybrane spotkanie zgodnie z osobistymi oczekiwaniami.

Warsztaty mają charakter otwarty i są otwarte dla wszystkich osób aktywnych społecznie w naszym mieście. Organizatorzy zapraszają wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu i wszystkich członków organizacji pozarządowych. Spotkania mogą być bezpieczną i przyjazną przestrzenią do dzielenia się doświadczeniami, aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów i wzajemnego wsparcia emocjonalnego.

Tematyka spotkań w kolejnych miesiącach:

  • kwiecień: Co lubię w mojej pracy? Co w mojej pracy jest dla mnie trudne?
  • maj: Omówienie sfer funkcjonowania człowieka w strefach komfortu i dyskomfortu, wspólnota i jej rola w społeczności
  • czerwiec: Sposoby radzenia sobie w dobrostanie
  • wrzesień: Sposoby rozwijania życzliwości do siebie
  • październik: Empatia dla siebie i innych – jak może pomóc w pracy
  • listopad: Uważność i wdzięczność – magiczny sposób na dobrostan
  • grudzień: Metody relaksacyjne do własnej pracy.