Postęp prac nad nowymi mostami łączącymi ulice Fordońską i Toruńską oraz związane z nimi modernizacje dróg

W wyniku postępującego programu budowy dwóch nowych mostów przerzuconych ponad Brdę, które mają na celu połączenie ulic Fordońskiej i Toruńskiej, rozpoczęto prace na innych odcinkach drogowych w okolicy. Na szczególną uwagę zasługuje ulica Bałtycka, zlokalizowana w Bartodziejach, gdzie już teraz można dostrzec świeżo położoną nawierzchnię.

Zarówno ulica Bałtycka, jak i Łęczycka doznały znacznych uszkodzeń spowodowanych remontami ulic Kazimierza Wielkiego i Fordońskiej. Te ostatnie przez wiele miesięcy były poddane ograniczeniom w ruchu drogowym. W tym czasie ulica Łęczycka była intensywnie używana przez kierowców jako alternatywa. Z kolei ulica Bałtycka służyła jako trasa objazdowa dla autobusów miejskich, co znacząco wpłynęło na degradację nawierzchni. Jednak obecne prace bieżące przyczyniły się do poprawy sytuacji na tej ulicy. Prace nad jej remontem rozpoczęły się w marcu i obecnie zbliżają się ku końcowi.

Jednocześnie mieszkańcy Bydgoszczy zastanawiają się, czy podobne modernizacje, jak te na Łęczyckiej i Bałtyckiej, są także planowane po przeciwnym brzegu mostu, na takich ulicach jak Nowotoruńska, Kaczyńskiego czy Spokojna. Zauważają oni, że nawierzchnia tych dróg znacznie ucierpiała w wyniku budowy nowych mostów, a ciężki sprzęt używany do realizacji tych inwestycji pogorszył ich stan. Postanowiliśmy zadać to pytanie odpowiedzialnym za drogi w mieście.