Postępy w budowie zbiornika retencyjnego na Placu Wolności

Nieustannie i systematycznie postępują miejskie prace związane z budową nowoczesnego zbiornika na wodę deszczową i roztopową, który znajduje się na Placu Wolności. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi m.in. konstrukcja podziemnej przestrzeni retencyjnej, która będzie mogła pomieścić aż 1500 metrów sześciennych wody. Ta innowacyjna instalacja będzie odpowiedzialna za zatrzymywanie i gromadzenie wody przez możliwie długi czas.

Po odpowiednim oczyszczeniu, zgromadzona deszczówka będzie wykorzystywana do nawodnienia i podlewania roślinności, jak również do uzupełniania fontanny Potop i dwóch stawów Parku Kazimierza Wielkiego wodą. W przypadku nadmiaru pojemności, możliwe będzie odprowadzenie wody do najbliższej rzeki.

Zaawansowanie prac dotyczących sieci wodociągowej, które od kilku tygodni miały miejsce na ulicy Gdańskiej, jest już na tyle duże, że tramwaje będą mogły wrócić do swojej standardowej trasy.

Na środę, 16 sierpnia planowane są odbiory wykonanych robót drogowych i torowych na Placu Wolności, w tym testowe przejazdy tramwajowe. Jeśli okażą się one pomyślne, od czwartku 17 sierpnia ruch tramwajowy na całej ulicy Gdańskiej zostanie przywrócony.

Z powrotem ruszą linie tramwajowe nr 1, 2, 4, 6 i 10, natomiast zawieszone zostaną funkcje zastępczych linii autobusowych.

W bliskiej przyszłości planowany jest drugi etap prac budowlanych związanych z rewitalizacją Placu Wolności. Przewiduje on wprowadzenie roślinności, zastąpienie obecnej betonowej nawierzchni materiałami naturalnymi oraz instalację stylowych pawilonów kwiaciarni i małej architektury dostosowanej do charakteru zabudowy śródmiejskiej.