Postępy w modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów na ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy

Ruch budowlany jest widoczny przy ulicy Inwalidów 45 w Bydgoszczy, gdzie prowadzone są intensywne prace nad modernizacją i hermetyzacją zakładu do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Planowane zakończenie tej istotnej inwestycji to czerwiec 2024 roku.

Na terenie, który obecnie jest miejscem budowy nowej instalacji, przedtem mieściły się hala sortowania, magazyny oraz zbiornik retencyjny. Te jednak zostały całkowicie zlikwidowane. W ramach trwających prac wykonano już wykopy pod fundamenty nowych budynków objętych projektem oraz przeprowadzono zagęszczanie gruntu.

Z uwagi na fakt, że modernizowany zakład znajduje się na terenie dawnego składowiska odpadów, przystąpiono również do badań geologicznych. W tym momencie, prace skupiają się na końcowym etapie palowania i przygotowywaniu fundamentów. Jednocześnie rozpoczynają się prace nad budową pierwszych ścian i dachów dla nowych hal.