Bydgoska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wspiera potrzebujących: czwarta edycja programu "Dzielimy się ciepłem"

Po raz czwarty, PGE Energia Ciepła – część Grupy PGE, z siedzibą w Bydgoszczy, zdecydowała się wesprzeć osoby ubogie. Firma zrobiła to w ramach krajowego projektu, którego hasło brzmi „Dzielimy się ciepłem”. W obecnej edycji programu, beneficjentom przyznano finansową pomoc o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Fundusze te mają być wykorzystane na pokrycie opłat za ciepło sieciowe oraz ciepłą wodę użytkową.

Tym razem wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymały trzy instytucje: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespół Szkół Elektrycznych oraz Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy. Jest to doniosłe dla lokalnej społeczności wsparcie ze strony bydgoskiej elektrociepłowni.

Jako kluczowy dostawca energii cieplnej dla mieszkańców Bydgoszczy, staramy się nie tylko gwarantować bezpieczeństwo energetyczne i nieprzerwane dostawy, lecz także angażujemy się w działania społeczne. Jesteśmy silnie związani z naszym miastem i konsekwentnie podejmujemy kroki mające na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb tych, którzy są najbardziej ubodzy, dlatego postanowiliśmy w tym roku zwiększyć nasze wsparcie w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem”. Przekazaliśmy łącznie 30 tysięcy złotych trzem instytucjom – mówi Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddziału w Bydgoszczy.