Postępy w pracach infrastrukturalnych na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy

Ulica Gdańska w Bydgoszczy jest obecnie miejscem intensywnych prac związanych z infrastrukturą drogową i wodociągową. Są to kolejne etapy projektu, którego elementami są m.in. budowa nowych zbiorników retencyjnych oraz modernizacja kanalizacji. W jednym z punktów, przy skrzyżowaniu z ulicą Chodkiewicza, powstaje również przystanek według wiedeńskiego modelu.

Plac Wolności jest obszarem, gdzie prace są najbardziej zaawansowane i koncentrują się na pierwszym etapie rewitalizacji placu. Znaczącym elementem tych działań jest budowa podziemnego zbiornika retencyjnego o znacznej pojemności 1488,00 m3. Wykonawca projektu doprowadził już do etapu, gdzie skonstruowany został podziemny zbiornik wykonany z żelbetu.

W najbliższym czasie przewiduje się realizację kolejnego kroku w tym projekcie, którym będzie wykonanie żelbetowej płyty. Przewiduje się, że do końca lata ukończone zostaną podstawowe prace w ramach tego etapu, których koszt szacowany jest na 12,5 miliona złotych. Ukończenie tych prac pozwoli na przywrócenie ruchu tramwajowego, co na pewno ucieszy mieszkańców i przyczyni się do poprawy komunikacji miejskiej.