Profilaktyka i edukacja prawna dla młodzieży – inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Fundacji "Chcepomagam"

W ramach działań edukacyjnych, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, we współpracy z Fundacją „Chcepomagam”, przeprowadziła program profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczni poprzez profilaktykę”. Inicjatywa ta została skierowana do uczniów szkół średnich w Bydgoszczy, a jej głównym celem było uświadomienie młodym ludziom konsekwencji prawnych swoich działań. Szczególnie podkreślano temat handlu ludźmi, który stanowi poważne zagrożenie na arenie międzynarodowej.

Spotkanie odbyło się 28 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. Obok profilaktyków z Komendy Miejskiej Policji, w wydarzeniu uczestniczył również tłumacz polsko–ukraiński. Jego obecność miała na celu zapewnienie, że wszyscy uczestnicy – niezależnie od narodowości – mają dostęp do informacji i mogą zrozumieć omawiane zagadnienia.

Zakończenie sesji edukacyjnej stało się okazją do sprawdzenia wiedzy uczniów. Zorganizowano quiz, podczas którego młodzież mogła odpowiedzieć na pytania dotyczące omówionych tematów. Uczestnicy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi, otrzymali drobne upominki jako wyraz uznania dla ich zaangażowania.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że zyskana przez uczniów wiedza pozwoli im na pełne zrozumienie swoich praw i uniknięcie błędów w przyszłości. Dodatkowo, planowane są kolejne spotkania o podobnym charakterze w innych szkołach średnich na terenie Bydgoszczy.