Profilaktyka prawna dla młodzieży – spotkanie w II SLO w Bydgoszczy

Specjaliści ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie zorganizowali spotkanie edukacyjne dla uczniów II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Tematem przewodnim spotkania była legalność i konsekwencje prawne działania nieletnich. Wizyta ta stanowiła również doskonałą okazję do zaprezentowania zawodu funkcjonariusza policji jako atrakcyjnego ścieżki kariery.

W ubiegły czwartek, 19 października 2023 roku, odbyły się szczegółowe lekcje prawne skierowane do uczniów II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Spotkanie to skupiało się na wyjaśnianiu fundamentalnych pojęć prawniczych związanych z odpowiedzialnością nieletnich, takich jak: demoralizacja, czyn karalny, przestępstwo, wykroczenie. Podczas zajęć omówiono również środki wychowawcze stosowane przez sądy wobec osób niepełnoletnich.

Zajęcia przybrały formę otwartej dyskusji między profilaktykami a młodzieżą, co pozwoliło na wyjaśnienie wielu niejasności, które wynikały z niewiedzy uczniów na temat konkretnych przepisów prawa. Uczniowie liceum z wielkim zaangażowaniem zadawali pytania bazujące na ich własnych doświadczeniach, aktywnie partycypując w dyskusji.