Propozycja rządu na przeprowadzenie referendum krajowego dotyczącego spraw kluczowych dla państwa

Dnia poniedziałek, wniosek o zorganizowanie referendum ogólnokrajowego został oficjalnie przedłożony do Sejmu przez rząd. Referendum ma odbyć się 15 października i ma dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla kraju. Wnioskowanych jest cztery pytania, które wcześniej zapowiadali politycy partii Prawo i Sprawiedliwość.

Wniosek został skierowany do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszym z zaproponowanych pytań w dokumencie jest: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”.

Drugie pytanie referendalne brzmi: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”. Kolejne pytanie to: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”.

Zaproponowane przez premiera ostatnie pytanie dotyczy imigracji: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Morawiecki, oprócz wniesienia propozycji pytań referendalnych, postulował również o ustalenie daty przeprowadzenia referendum na 15 października 2023 roku – tego samego dnia co wybory do Sejmu i Senatu.

Premier odniósł się do tych pytań podczas transmisji live na Facebooku w godzinach wieczornych. Podkreślił, że wszystkie te pytania są kluczowe i zostały przyjęte przez Radę Ministrów po to, by zasięgnąć opinii Polaków na ich temat. Szef rządu dodał: „Zapytamy też o wyprzedaż majątku narodowego, o wyprzedaż przedsiębiorstw państwowych z różnego rodzaju spółek, bo na tym polega demokracja”.