Premia dla młodych rolników: ARiMR zaprasza do składania wniosków

Pierwszy dzień ubiegania się o finansowe wsparcie dla młodych rolników, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, to 30 sierpnia 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje pomoc finansową w formie ryczałtu, która wynosi 200 tys. zł.

Aby złożyć wniosek o przyznanie premii, należy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ARiMR – to jedyne miejsce, gdzie można to zrobić. Ta forma wsparcia jest podobna do poprzednich programów, takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Teraz dostępne jest jednak większe dofinansowanie w porównaniu do wcześniejszych lat – kwota wyniesie aż 200 tys. zł.

Wsparcie finansowe dla młodych rolników będzie wypłacane w dwóch transzach. Kandydatami na otrzymanie pomocy mogą być osoby fizyczne, które w dniu składania wniosku ukończyły 18 lat, ale nie są jeszcze w wieku 41 lat.

Jednym z dodatkowych wymogów jest to, że aplikujący nie mogą prowadzić działalności rolniczej przed złożeniem wniosku lub też rozpoczęli ją nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą składania dokumentów. Zatem pomoc ta jest skierowana głównie do tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w rolnictwie.