Protest lekarzy w Bydgoszczy: medycy składają wypowiedzenia w sprzeciwie wobec nowych obowiązków

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy, lekarze postanowili zareagować na dodatkowe zadania narzucone przez nowe regulacje resortu zdrowia. W proteście przeciwko tym zmianom, 18 medyków złożyło wypowiedzenia ze swoich stanowisk. Szpital jednak nie traktuje sprawy jako zakończonej i prowadzi rozmowy z protestującymi lekarzami.

Nowe obowiązki, które są przyczyną niezadowolenia lekarzy, polegają na konieczności opieki nad pacjentami posiadającymi skierowania, między innymi na inne oddziały szpitalne. Medycy uważają, że taka decyzja jest sprzeczna z podstawowymi założeniami medycyny ratunkowej oraz funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. W liście otwartym skierowanym do dyrekcji placówki wyrażają swoje obawy dotyczące wpływu tych zmian na jakość opieki nad pacjentami szukającymi pomocy w Klinice Medycyny Ratunkowej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Według protestujących medyków, zwiększone obciążenie pracy spowodowane dodatkowymi obowiązkami wpłynie negatywnie na jakość opieki świadczonej przez lekarzy medycyny ratunkowej. Szpital informuje, że dąży do rozwiązania konfliktu poprzez rozmowy i negocjacje z niezadowolonymi lekarzami.