Wpływ wprowadzenia biletów okresowych na parkingach park and ride w Bydgoszczy

W kwietniu zeszłego roku wprowadzono bilety okresowe na parkingach park and ride w Bydgoszczy, jednak nie zaobserwowano znacznego wzrostu zainteresowania tym systemem. Istotnie, na miejscach postojowych można zauważyć więcej samochodów, lecz przede wszystkim wynika to z faktu otwarcia drugiego etapu obiektu znajdującego się przy ulicy Grudziądzkiej.

Jak podkreśla rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP), ciężko jest porównać zebrane dane, gdyż parkingi udostępniano stopniowo w kolejnych miesiącach. Przykładowo, od 6 marca dostępna jest już druga część parkingu przy ulicy Grudziądzkiej – pierwsza funkcjonowała wcześniej jako strefa płatnego parkowania. Dodatkowo, od kwietnia oferowane są bilety okresowe. Koszt takiego biletu 30-dniowego dla jednej lub dwóch osób wynosi 108 zł, 14-dniowego – 80 zł, 5-dniowego – 34 zł, natomiast za dobę parkowania trzeba zapłacić 12 zł. Posiadając ważny bilet, można korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

W ostatnim miesiącu z usługi park and ride skorzystało aż 1800 osób – rekordowa liczba. Niemniej jednak, przyczyną tego wyniku jest przede wszystkim rozszerzenie parkingu przy ulicy Grudziądzkiej. Dla porównania, w okresie od października do grudnia sprzedano łącznie jedynie 1030 biletów. Warto dodać, że parkingi były uruchamiane w różnych terminach. Na przykład, na Czyżkówku otwarto parking pod koniec roku i nie udało się tam sprzedać nawet 100 biletów. Parking przy Lesie Gdańskim funkcjonuje od połowy listopada, a do końca grudnia wydano tam 79 biletów.