Przebudowa ul. Gdańskiej w Bydgoszczy – wdrożenie nowoczesnych technologii przez Miejskie Wodociągi

Znajdując się na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy, zmagasz się z intensywnym hałasem miejskim, który utrudnia komunikację. Ta arteria miasta jest niezwykle ruchliwa i wymaga od kierowców pełnej uwagi oraz czujności. Tymczasem, to właśnie ta część miasta jest jednym z punktów, które Miejskie Wodociągi planują przekształcić w ramach swojego przyszłościowego projektu. Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania retencją zbiornikową, który będzie wykorzystywał najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Projekt ten, mimo swojej innowacyjności, będzie wiązał się jednak z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców Bydgoszczy. Jak wyjaśnia prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, mgr inż. Stanisław Drzewiecki, konieczność przeprowadzenia prac ziemnych na jezdniach i ulicach będzie miała wpływ na codzienną komunikację miejską. Zarówno planowanie tych działań, jak i ich realizacja są dokładnie analizowane pod kątem ich wpływu na życie mieszkańców, a wszelkie utrudnienia będą minimalizowane.

Wizją, która przyświeca przedsięwzięciu Miejskich Wodociągów w Bydgoszczy, jest transformacja miasta w „gąbkę”, zdolną efektywnie zarządzać zasobami wodnymi. Z tej perspektywy ważnym krokiem było podpisanie umowy z wykonawcą prac. Zaprojektowany system sterowania retencją zbiornikową ma wykorzystywać metody i techniki sztucznej inteligencji, co stanowi innowacyjne i pionierskie podejście do zagadnienia zarządzania siecią odwodnieniową na terenie Polski.