Przekazanie obsługi trzech autobusów w Bydgoszczy prywatnej firmie Mobilis od 2024 roku

Urząd Miasta Bydgoszczy podał do wiadomości publicznej, że począwszy od pierwszego dnia stycznia 2024 roku, trzy autobusy miejskie w Bydgoszczy zostaną przekazane do zarządzania prywatnemu przewoźnikowi – firmie Mobilis. Ten ruch jest reakcją na utrapienia związane z kursami, które nie zostają zrealizowane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne.

Od ostatnich kilku miesięcy, spółka MZK była zobligowana do płacenia kar za niewypełnienie warunków umowy. Pomimo wielokrotnie wydanych wezwań do właściwego wypełnienia obowiązków wynikających z umowy, problem nie został rozwiązany. Jeżeli sytuacja ta nie ulegnie poprawie, Urząd Miasta Bydgoszczy wyraził gotowość do przekazania kolejnych kursów ZDMIKP innym przewoźnikom.

Kwestia ta, która stała się wyjątkowo dotkliwa latem 2023 roku, była tematem wielu naszych artykułów. Ostatnio MZK podjęło próbę zawarcia kontraktu z podwykonawcą, który miałby przejąć jedną z linii autobusowych. Niemniej jednak, z powodu zbyt wysokich kosztów, nie udało się osiągnąć porozumienia. Dlatego od piątku, 8 grudnia, część kursów w Bydgoszczy jest realizowana przez autobusy zabytkowe, co jest jednym z rozwiązań tego problemu.