Przeobrażenie przestrzeni rekreacyjnych na osiedlu Piaski: nowe alejki i zieleń

Obszar rekreacyjny na osiedlu Piaski w Bydgoszczy, stopniowo zyskuje na atrakcyjności. W miejscu tym trwają prace nad tworzeniem nowych ścieżek spacerowych na placu o nazwie św. Wojciecha. Skwer położony przy ulicy Błądzimskiej również doczeka się dodatkowych nasadzeń roślin. Zarówno jedno, jak i drugie zadanie, powstały dzięki wyborowi mieszkańców, którzy podczas głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski, opowiedzieli się za ich realizacją. Wcześniej, w ramach prac związanych z rozbudową ulicy Smuklaskiej, wykonaliśmy liczne nasadzenia drzew i krzewów w obszarze pętli autobusowej.

Plac św. Wojciecha jest umiejscowiony w sercu osiedla Piaski, nieopodal pętli autobusowej. Jego dominująca cześć ma formę parku leśnego, z licznymi ścieżkami prowadzącymi do okolicznych domów jednorodzinnych. Przy ulicy Komierowskiej znajduje się kilka ławek oraz podest. W ubiegłym roku został opracowany kompleksowy projekt rewitalizacji tego skweru. Jego celem jest powstanie przestrzeni atrakcyjnej dla rodzin z dziećmi, idealnej do odpoczynku. Projekt przewiduje stworzenie nowych, oświetlonych ścieżek, modernizację istniejącej sceny (podestu), posadzenie dodatkowych drzew i krzewów oraz remont małej architektury miejskiej, która obejmuje ławki, stół do tenisa stołowego i szachów/warcab a także odnowienie trawników. Aktualnie realizowany jest pierwszy etap prac, który polega na budowie nowych alejek i ustawianiu ławek.