Radcy prawni edukują młodzież szkolną w Bydgoszczy na temat działania systemu prawnego

Uczniowie w Bydgoszczy z zapałem zgłębiają tajniki prawa za sprawą radców prawnych, którzy od 10 lat realizują programy edukacyjne dotyczące praw i obowiązków uczniów, procedur zawierania umów, zasad wyborów oraz mechanizmu trójpodziału władzy w Polsce. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, we współpracy z kuratorium oświaty, wspiera młode pokolenie bezpłatnymi lekcjami z zakresu prawa, które są organizowane po konsultacjach z dyrektorami lokalnych placówek oświatowych.

Zjawisko rosnącego zainteresowania młodych ludzi prawem jest widoczne nie tylko na poziomie lokalnym. Obserwuje się to również na szerszą skalę – posiedzenia Sejmu przyciągają coraz większą liczbę młodych widzów. Na przykład, pierwsze posiedzenie najnowszej kadencji zanotowało ponad 1,7 miliona widzów na jednym z portali internetowych. Wydarzenia polityczne i proces tworzenia ustaw zdobywają coraz większe zainteresowanie młodzieży.

– Postępujemy zgodnie z duchem czasu i wyzwaniami Polski oraz świata, a nasi uczniowie chcą być decydentami – podkreśla Beata Kwasigroch, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Działania młodzieży nie ograniczają się jedynie do edukacji – aktywnie angażują się również w działalność społeczną. Pragną, aby ich głos był słyszalny i znaczący, dlatego biorą udział w samorządach szkolnych, młodzieżowych radach i sejmikach.