Drzewa o wartości przekraczającej 2 miliony złotych mogą zniknąć z powodu nowych inwestycji w Bydgoszczy

W Bydgoszczy obecnie realizowany jest projekt, który obejmuje konstrukcję zbiorników retencyjnych i modernizację systemu kanalizacyjnego. Przedstawiciele miejscowych służb wodociągowych prognozują, że po zakończeniu prac odzyskiwana deszczówka, po odpowiednim przetworzeniu, posłuży do nawadniania roślinności oraz do zaopatrywania fontanny Potop. Dodatkowo, woda opadowa spływająca z dachów pobliskich budynków ma być przetwarzana i wykorzystywana do uzupełniania poziomu wody w dwóch stawach znajdujących się w Parku Kazimierza Wielkiego. Na terenie całego miasta planowana jest budowa aż 66 podziemnych zbiorników retencyjnych.

Aktywiści z grupy MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew dokonali oceny drzew, które zostały usunięte lub mają zostać usunięte na skutek realizacji tych inwestycji. Na podstawie tych badań opracowano raport, który dostarcza wielu cennych informacji na ten temat.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy rozpoczęły przygotowania do tej przebudowy już dekadę temu. Celem tej inicjatywy jest dostosowanie infrastruktury deszczowej do nowych wymogów klimatycznych, które stawiają przed miastem wyzwania takie jak susza, fale upałów i intensywne opady deszczu. Opracowany przez MWiK projekt zdobył finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to jedyny program tego typu w Polsce, który ma na celu skuteczne rozwiązanie problemów związanych z gospodarką deszczową na terenie całego miasta. W założeniu, oprócz nawadniania roślinności, część zebranej w zbiornikach retencyjnych wody ma być kontrolowanie uwalniana do rzeki.