Realizacja inwestycji w ramach ZIT BydOF

24 kwietnia podpisano umowy na realizację inwestycji terytorialnych bydgoskiego obszaru funkcjonalnego (ZIT BydOF). Przy wsparciu unijnym zrealizowanych zostanie wiele ważnych projektów, m.in.: ułatwione zostanie poruszanie się po Metropolii, ożywione będą inne obszary i a kulturalne i edukacyjne placówki będą lepsze niż dotychczas.

„Dzisiejsze porozumienie to jeden z efektów wielu lat pracy i zaangażowania, które włożyliśmy w budowę metropolii. Za tę współpracę i zrozumienie, że bazując na naturalnych powiązaniach w najlepszy sposób wykorzystamy kolejną pulę unijnych środków na najbliższe lata chciałbym podziękować wszystkim partnerom. Dziękuję szczególnie władzom województwa za zaufanie i powierzenie Miastu Bydgoszcz części zadań związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. To usprawni realizację wielu projektów. Uzgadniając obszary wsparcia do realizacji w ramach ZIT, szczególną uwagę zwracaliśmy na to, by służyły one jak największej liczbie mieszkańców. Warto podkreślić, że bydgoski ZIT jest też gospodarczą lokomotywą całego regionu”. – mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich.