Remont Teatru Polskiego idzie zgodnie z planem

Postępy prac na placu budowy przy Teatrze Polskim widać głoym okiem. Obecnie trwają prace nad podniesieniem dachu nad widownią. Część budynku nad sceną została wcześniej zadaszona.

Przy al. A. Mickiewicza, prawie wszystkie prace rozbiórkowe zostały zakończone. Rozważana będzie również rozbiórka starych dachów w części budynku oraz budowa nowych obiektów o odpowiedniej nośności.

Po wylaniu wieńca, który łączył ściany budynku od góry, wykonano konstrukcję umożliwiającą podniesienie dachu. Przestrzeń między stalową ramą zostanie wkrótce wypełniona bloczkami.

Część budynku nad sceną jest już zadaszona. Na wiosnę wykonawca planuje montaż nowej konstrukcji dachu nad widownią. Drewniane krokwie zostaną zastąpione dźwigarami stalowymi. Dach będzie również lepiej ocieplony, co zmniejszy zużycie energii niezbędnej do ogrzania budynku.

Trwają badania geologiczne, których wyniki pozwolą ustalić, czy gleba będzie mogła zostać wykorzystana do postawienia nowej części obiektu, która zostanie dobudowana od strony południowej. Wcześniej przebudowano część infrastruktury podziemnej. W tej części teatru znajdzie się m.in. winda, która ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Za prace odpowiada firma KWK Construction. Wartość całego projektu to 40 mln zł.