Rola dronów w utrzymaniu bezpieczeństwa drogowego

Droga krajowa nr 10 niejednokrotnie była nazywana drogą śmierci, zważywszy na liczbę tragicznych incydentów, które miały tam miejsce. Zła kondycja infrastruktury drogi jest jednym z czynników przyczyniających się do tej smutnej statystyki. Tym samym wiele głosów postuluje o pilne przystąpienie do prac nad budową drogi ekspresowej. Warto jednak zauważyć, że część odpowiedzialności za te tragedie spoczywa na kierowcach, którzy decydują się na łamanie przepisów ruchu drogowego.

Zarówno kierowcy jak i policja zauważają problematyczną sytuację na odcinku D10 łączącym Bydgoszcz i Toruń, gdzie często dochodzi do niebezpiecznego wyprzedzania. W piątek roku 2023, policja podjęła innowacyjne działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa – za pomocą drona przeprowadziła akcję „Zero Tolerancji”. Te działania doprowadziły do ujawnienia dwóch przypadków niedozwolonego wyprzedzania na linii podwójnej ciągłej. Akcje tego typu nie są nowością, jednak ich publiczne ogłaszanie zwiększa czujność kierowców, którzy muszą pamiętać, że drogę mogą kontrolować niemal niewidoczne drony.

Podczas debat samorządowych wielokrotnie zwracano uwagę na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi przez policję na tę drogę.

Jednak problem dotyczący drogi nr 10 jest bardziej skomplikowany. Wypadki na tej drodze często obejmują nie tylko osoby łamiące przepisy, ale także tych, którzy przestrzegają zasad ruchu drogowego, a stają się ofiarami brawury innych użytkowników. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań w celu natychmiastowej budowy drogi ekspresowej S-10.