Rozważania na temat podziału zadań w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

Podczas tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO), odnotowano blisko 20 złożonych wniosków dotyczących Myślęcinka, z których niestety nie wszystkie przeszły pomyślną weryfikację. Wśród tych propozycji, dwa projekty są przeznaczone dla ponad jednego osiedla, a kilka ma charakter społeczny. Dodatkowo, uczestnicy głosowania będą mieli możliwość wsparcia dwóch zadań w ramach mikroprojektów osiedlowych oraz pięciu projektów osiedlowych, które były zgłaszane jako inicjatywy z osiedla Leśnego. Jeden ze społeczników, Wojtek Fulara, uważa, że obecny model podziału jest niekorzystny dla obu lokalizacji.

Fulara wyraził swoje obawy, zauważając, że podobna sytuacja miała miejsce podczas ostatniego budżetu BBO. Z jego relacji wynika, że projekt społecznościowego sadu na osiedlu Leśnym przegrał z podobną inicjatywą w Myślęcinku. Skutkiem tej rywalizacji jest brak sadu na terenie osiedla Leśnego. Obawia się on powtórzenia tej sytuacji w bieżącym roku.

Mimo że współinicjator sadu społecznego w Myślęcinku ma wiele pomysłów na zagospodarowanie terenów wokół, zdecydował się ograniczyć liczbę zgłaszanych projektów, aby nie stwarzały one konkurencji między sobą. Zwrócił się do bydgoskiego ratusza z pytaniem, czy możliwe jest wprowadzenie oddzielnego głosowania na zadania dotyczące ściśle terenu Myślęcinka w następnych edycjach BBO.

Rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy, Marta Stachowiak, odpowiadając na pytanie, wyjaśniła, że przed każdą nową edycją BBO mieszkańcy są konsultowani w sprawie ewentualnych zmian i poprawek w zasadach. Obecny podział osiedli w projektach wynika z oficjalnego podziału administracyjnego miasta. Zgodnie z tym podziałem, projekty dotyczące Myślęcinka mogą być zgłaszane również jako ponadosiedlowe lub społeczne.