Rozwój infrastruktury i sądownictwa: główne kierunki działania Jarosława Wenderlicha w Bydgoszczy

W Bydgoszczy, Jarosław Wenderlich, przedstawił swoje plany na przyszłość, które zamierza zrealizować, jeśli zostanie wybrany na posła. Te priorytety obejmują rozwojowe projekty infrastrukturalne, utworzenie Sądu Apelacyjnego w mieście oraz rehabilitację obszarów po ZACHEMIE.

Jarosław Wenderlich, kandydat partii Prawo i Sprawiedliwość, podkreślił kilka kluczowych tematów, które stanowią centralny punkt jego programu, jeżeli uzyska mandat. Do najważniejszych z nich należą poparcie dla budowy drogi S10 i portu intermodalnego w Emilianowie, utworzenie Sądu Apelacyjnego w Bydgoszczy, transformacja Muzeum Okręgowego w Muzeum Narodowe oraz rekultywacja terenów po dawnej fabryce Zachem.

Wspomniał również o specustawie dotyczącej usuwania tzw. bomb ekologicznych, którą Sejm przyjął w połowie bieżącego roku. Przypomina, że jest to narzędzie, które powinno być aktywnie wykorzystywane.

Wenderlich zauważył potrzebę działań w kontekście tej ustawy w trakcie sesji Rady Miasta Bydgoszczy, szczegółowo omawiając możliwości pozyskania funduszy przeznaczonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zaznaczył jednak, że pierwszym krokiem musi być szczegółowe badanie terenu, którego możliwość dają opracowane przez nich ramy prawne.