Solec Kujawski – serce Kujaw

Droga Solca Kujawskiego do sukcesu

Między Bydgoszczą a Toruniem, w urokliwym otoczeniu lasów Puszczy Bydgoskiej, znajduje się niewielkie, zaledwie kilkunastotysięczne miasto – Solec Kujawski. Jego nazwa pochodzi nie tylko od soli – dawniej niezwykle ważnego towaru, ale i od staropolskiego wyrazu sołek. W ten sposób nazywano przed laty magazyny zboża, w których przechowywano daniny dla księcia władającego regionem. Od samego początku swojego istnienia Solec Kujawski uznawany był również za główny ośrodek przemysłu drzewnego na Kujawach, a współcześnie jest jednym z najprężniej i najszybciej rozwijających się miast w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Od soli i drewna aż do Parku Przemysłowego

W 2000 roku władze gminy Solec Kujawski zaczęły ubiegać się o dofinansowanie jednej z najważniejszych inwestycji w regionie. W ramach europejskiego programu PHARE utworzony miał zostać Park Przemysłowy, który znajdowałby się na terenie Solca Kujawskiego i był jego wyłączną własnością. Projekt gminy spotkał się z aprobatą odpowiedzialnej za program Komisji Europejskiej i otrzymał ponad dwa miliony euro dotacji. Pięć lat później, w 2005 roku, ukończono budowę Parku i rozpoczęto negocjacje z przedsiębiorstwami, które skusiłaby wizja rozwinięcia swojej działalności w samym sercu Kujaw i w niedalekiej odległości od dróg krajowych – S10 i S5 oraz autostrady A1.

Rozkwit rynku pracy w Solcu Kujawskim

Obecnie na terenie soleckiego Parku Przemysłowego funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości oraz kilkanaście firm – głównie małych i średnich przedsiębiorstw o różnych profilach działalności. Pod inwestycje przygotowano łącznie niemal siedemdziesiąt hektarów, a teren był przystosowywany na te potrzeby w dwóch odrębnych etapach. Mimo że władze Solca Kujawskiego musiały przeznaczyć ogromne kwoty na to, by Park Przemysłowy w ogóle powstał, dziś jest to najważniejsza inwestycja gminy, która przynosi ogromne przychody firmom i miastu, ale i – przede wszystkim – służy dobru mieszkańców. Pracę w znajdujących się na terenie Parku Przemysłowego przedsiębiorstwach znalazło tysiące osób. Część terenów przeznaczonych pod inwestycje wciąż czeka na zagospodarowanie, co oznacza, że wraz z rozwojem tego ośrodka, zwiększy się również liczba miejsc pracy dla mieszkańców Solca Kujawskiego i okolic.