Start konsultacji społecznych dotyczących planów budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Glinki w Bydgoszczy

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat planów związanych z konstrukcją ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Glinki, aż do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, zostało oficjalnie ogłoszone. Termin zgłaszania uwag przez mieszkańców miasta został wyznaczony na 29 kwietnia. Miasto jest ciekawe jakie propozycje i sugestie będą miały osoby zainteresowane tym projektem dotyczącym nowej infrastruktury rowerowej.

Wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy mają możliwość podzielenia się swoimi opiniami i pomysłami w ramach konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy dla rowerzystów wzdłuż ul. Glinki. Przewiduje się, że nowo wybudowana droga dla rowerów będzie miała około 2 kilometrów długości, umożliwiając rowerzystom podróżowanie ścieżkami od centrum miasta do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Projekt ten zakłada połączenie planowanej trasy z istniejącą infrastrukturą rowerową przy ul. Dąbrowa. Koncepcja przedstawiona przez miasto przewiduje budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika po stronie północnej ul. Glinki, na odcinku od ul. Dąbrowa do rejonu pętli autobusowej. Na skrzyżowaniu z ulicami Rysią i Białogardzką planowane są przejazdy dla rowerzystów oraz przejścia dla pieszych z obu stron skrzyżowania. Następnie trasa ma zostać przeniesiona na stronę południową – takie informacje przekazał Urząd Miasta Bydgoszczy.